spędza sen z powiek uczniom translation | Polish-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
spędza sen z powiek uczniom exp.
keeps them sleepless

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
"spędza sen z powiek uczniom": examples and translations in context
Calderon spędza sen z powiek każdemu organowi ścigania w tym kraju. Calderon is the fever dream of every law enforcement agency in this country.
Ale wizja inwazji Replikatorów na Ziemię spędza sen z powiek IOA. But this image is giving the l. O.A. a lot of sleepless nights.
Ta nie jednoznaczność przekazów B. Sauniere spędza sen z powiek wielu poszukiwaczom i stwarza problemy interpretacji historykom. This diversity of meaning of B. Sauniere's messages keeps awake many searchers and creates the problems of interpretation for the historians.
Tragiczna informacja o śmierci Davida Bowiego ciągle jeszcze spędza sen z powiek. Nie tylko największym fanom jego muzyki, ale i tym, którzy słuchali go sporadycznie. The tragic news about David Bowie's death is still upsetting us - not only the most avid fans of his music, but also those who only listened to him from time to time.
Ale jest jedna rzecz, która niejednemu "szczurowi lądowemu" spędza sen z powiek. Otóż, pluskając sie w ciepłym morzu na horyzoncie widzimy unoszące się na morskich falach statki, jachty i łodzie rybackie. But there is one thing that many a "rat lądowemu" spends, splashing in the warm sea in August on the horizon, we see floating on the sea waves of ships, yachts and fishing boats.
A co wam spędza sen z powiek? What's causing you to lose sleep?
See how “spędza sen z powiek uczniom” is translated from Polish to English with more examples in context
Collaborative Dictionary     Polish-English
nm.
sleep
nm.
dream
nm.
eye shadow
nf.
eyeliner
prep.
with
prep.
of
prep.
from
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising