odwzajemniony translation | Polish-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
odwzajemniony
reciprocated pp.
Każdy przypadek zniesienia wiz w stosunku do obywateli Tajwanu powinien oczywiście zostać odwzajemniony. Any visa waiver granted to the citizens of Taiwan should, of course, be reciprocated.
Pański szacunek do niej nie jest odwzajemniony. Whatever regard you hold for her isn't reciprocated.
Other examples in context
Jeden odwzajemniony gest z pana strony a jutro może pan już być w drodze powrotnej do domu. Now, one simple reciprocal gesture from you and you could be on your way home tomorrow.
Wartość π 14 dziesiątkowy miejsce być 3.141592653589793, więc Ramanujan's formuła provided rezultat ścisły 9 miejsce na drugi krok. Całkowicie Ramanujan miewać 17 seria formuła dla odwzajemniony π. The value of π to 14 decimal places is 3.141592653589793, so Ramanujan's formula provided a result accurate to 9 places on the second step. Altogether Ramanujan had 17 series formulas for the reciprocal of π.
Było jak w "Pamiętniku", ale przypominało odwzajemniony pocałunek. I mean, it wasn't "the notebook" but I definitely recall a kiss back.
Wiem, co myśli i czuje Angelica i mogę chyba powiedzieć, że afekt Don Tancrediego nas zaszczyca i że jest szczerze odwzajemniony. I know well what Angelica feels in her heart and mind... and I think that Tancredi's feelings, which honour us all... are sincerely reciprocated
See how “odwzajemniony” is translated from Polish to English with more examples in context
odwzajemniony adj.
mutual ; reciprocal ; reciprocated

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising