Niedzielę Palmową translation | Polish-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
Niedzielę Palmową
Palm Sunday n.
Wszystko zaczęło się od międzynarodowego spotkania młodych w Rzymie w Niedzielę Palmową 1984 r., z racji Roku Odkupienia. All began in the international meeting of young people in Rome on Palm Sunday 1984, on the occasion of the Jubilee Year of the Redemption.
w najbliższą Niedzielę Palmową obchodzić będziemy w wymiarze diecezjalnym XXIV Światowy Dzień Młodzieży. Next Palm Sunday we shall celebrate the twenty-fourth World Youth Day at the diocesan level.
Other examples in context
Dzień przed jego śmiercią obchodzono Niedzielę Palmową. The day before he died was Palm Sunday.
W Niedzielę Palmową w 1211 r. Klara dołączyła do tego młodego zakonu i w 1212 r., powstał nowy Zakon dla kobiet, nazwany Drugim Zakonem. On Palm Sunday 1211 Clare joined this young order and in 1212 a new Order was started for women, called the second order.
To była zbiórka w Niedzielę Palmową i wpadłam na ciebie, twoja sałatka wpadła do mojej kieszeni, a ja... It was Palm Sunday potluck and I bumped into you and your coleslaw fell into my pocketbook and I -
See how “Niedzielę Palmową” is translated from Polish to English with more examples in context
Niedzielę Palmową n.
Palm Sunday

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     Polish-English
exp.
On Sunday
Dni / Miesiące / Pory roku
exp.
Is the museum open on Sundays?
Zwiedzanie i biuro informacji turystycznej
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising