people translation | English-Polish dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
people
ludzi
Anything related to people or groups of people. Wszystko co odnosi się do ludzi lub grup ludzi.
And they shot people - innocent people. I strzelali do ludzi, do niewinnych ludzi.
ludzie npl.
Those people dying in Ma'an are our people. Ci ludzie, umierający w Ma'an to nasi ludzie.
There are people inside people... Inside people... inside people. ludzie w środku ludzi... w środku ludzi... w środku ludzi.
More translations in context: osób, ludziom, ludźmi ...
See more translations and examples in context for "people" or search for more phrases including "people": "many people", "other people"
people n.
ludzie [osoba]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Polish
exp.
Jest kilku rannych
Emergencies
exp.
Proszę stolik dla czterech osób
Reserving a table
exp.
Czy są jakieś zniżki dla osób niepełnosprawnych?
Disabled travellers
exp.
Jakie są tu udogodnienia dla osób niepełnosprawnych?
Disabled travellers
exp.
Chciałbym zarezerwować stolik dla trzech osób na dziś wieczór [Chciałabym]
Reserving a table
exp.
Ile kosztuje wynajęcie przedziału dla dwóch osób?
Buying tickets
exp.
Jaka jest opłata za przyczepę czteroosobową?
Camping
exp.
Ile kosztuje przewóz samochodu i czterech osób promem?
Boat and ferry
exp.
Chciałbym zarezerwować stolik dla dwóch osób na jutro wieczorem [Chciałabym]
Reserving a table
exp.
Chciałbym zarezerwować stolik dla czterech osób na godzinę ósmą dzisiaj wieczorem [Chciałabym]
Reserving a table
exp.
Chciałbym dokonać rezerwacji na siódmą trzydzieści dla dwóch osób [Chciałabym]
Reserving a table
***
'people' also found in translations in Polish-English dictionary
npl.
people
[UK]
nf.
person [people, people]
[US]
npl.
people [person]
[US]
nf.
person [people]
[UK]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

people, pedophile, pole, pope


Advertising
Advertising