joke translation | English-Polish dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
joke
żart nm.
Leavenworth Federal Penitentiary is no joke. Federalne zakłady karne, to nie jest żart.
Looks like a pretty big joke to me. Wygląda jak dla mnie na dość duży żart.
dowcip nm.
Yes. In America, that's a very popular joke. To bardzo popularny dowcip w Ameryce.
Some friends of Buffy's played a funny joke, and they took her stuff. Pewni przyjaciele Buffy wymyślili dowcip i zabrali jej rzeczy.
kawał nm.
He told that joke last week. To on opowiadał ten kawał w zeszłym tygodniu.
He was telling me a joke and it just registered. Opowiadał mi kawał i dopiero zajarzyłem.
More translations in context: żartować v., śmieszne ...
See more translations and examples in context for "joke" or search for more phrases including "joke": "joke about", "just a joke"
Collaborative Dictionary     English-Polish
n.
żart
v.
zażartować [żartować]
n.
kawał
***
'joke' also found in translations in Polish-English dictionary
v.
joke
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

joke, jockey, joiner, jotter


Advertising