joke translation | English-Polish dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
joke
żart nm.
Justifying the proposed decision on grounds of costs sounds like a joke. Jak żart brzmi uzasadnienie proponowanej decyzji kosztami.
This is no joke, Mr Betameche. To nie jest żart, panie Bétameche.
dowcip nm.
I will allow myself one joke today. Pozwolę sobie dziś na jeden dowcip.
That sounds like a Fat Albert joke. To zabrzmiało jak dowcip Grubego Alberta.
kawał nm.
He told that joke last week. To on opowiadał ten kawał w zeszłym tygodniu.
I need to hear a joke before I let you in. Zanim was wpuszczę muszę najpierw usłyszeć kawał.
More translations in context: żartować v., śmieszne ...
See more translations and examples in context for "joke" or search for more phrases including "joke": "joke about", "just a joke"
Collaborative Dictionary     English-Polish
n.
kawał
n.
żart
v.
zażartować [żartować]
***
'joke' also found in translations in Polish-English dictionary
v.
joke
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

joke, jockey, joiner, jotter


Advertising