guy translation | English-Polish dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
guy
facet nm.
Motel clerk said another guy rented the room. Recepcjonista z motelu twierdził, że inny facet wynajął ten pokój.
The guy who lent us money. Ten facet, który pożyczył nam pieniądze, zaprosił nas na motorówkę.
gość
That guy at church was Tim Riggins. Ten gość z kościoła, to był Tim Riggins.
Nobody motivates me like that guy. Nikt mnie tak nie motywuje jak ten gość.
koleś nm.
Because the guy's a predator. No to się pogódźcie. Bo uważam, że koleś jest zabawny.
Even that guy has a girlfriend. Spójrz na tą dwójkę, nawet ten koleś ma dziewczynę.
More translations in context: człowiek nm., go nn. ...
See more translations and examples in context for "guy" or search for more phrases including "guy": "bad guy", "good guy"
guy n.
facet
[Fam.]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

guy, Guyana, gum, gun


Advertising