zest translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
zest
schil nmf.
Finely slice oranges and grate zest. Snijd de sinaasappelen en rasp de schil.
Mix the lemon juice, zest, garlic and mustard. Meng het citroensap, de schil, knoflook en mosterd door elkaar.
citroenschil n.
The lively element of bergamot is underlined with some essential lemon zest oil. Het levendige element van bergamot wordt met een weinig essentiële citroenschil olie onderlijnd.
If compote is ready, remove the cinnamon stick and lemon zest. Als compote klaar is, verwijder het kaneelstokje en de citroenschil.
zeste
Decorate the cake with zest of lime and lemon and mint leaves. Decoreer de taart met zeste van limoen en citroen en muntblaadjes.
Cut the zest finely (or grate them) and add. Do this 100 grams of sugar and let it reduce to 2 dl. Snij de zeste fijn (of rasp ze) en voeg toe. Doe hierbij 100 gram suiker en laat inkoken tot 2 dl.
More translations in context: Zest ...
See more translations and examples in context for "zest" or search for more phrases including "zest": "zest for life"
Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
animo
n.
citroenschil
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

zest, zit, zero, zebra


Advertising