what translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
what
wat
And I know what killing him requires. En ik weet wat er nodig is om hem te vermoorden.
Friends know the difference between what is business and what is personal. Vrienden kennen het verschil tussen wat zakelijk is en wat persoonlijk.
hoe adv.
This depends upon what the space is like or what happens. Dit is afhankelijk van hoe de ruimte eruit ziet of wat er zich voordoet.
I understand what the Commissioner said, but we do not know what will be decided in 2004. Ik begrijp wat de commissaris gezegd heeft, alleen: wij weten nu nog niet hoe het besluit in 2004 uit zal vallen.
waar adv.
Doesn't matter what brings a person, only what they leave with. Wat iemand brengt, maakt niet uit, alleen waar ze mee vertrekken.
They taught me what a telepath was, what we could do. Ze hebben me geleerd wat een telepaat is, waar wij toe in staat zijn.
More translations in context: welke , en ...
See more translations and examples in context for "what" or search for more phrases including "what": "what happened", "what about"
Collaborative Dictionary     English-Dutch
det.
welke
pron.
wat
exp.
Wat is er gebeurd?
Emergencies
exp.
Wat is het?
Ordering and eating
exp.
Hoe laat?
Vehicle hire
exp.
Wat een vreselijk weer!
Weather
exp.
Wat voor entertainment is er?
Entertainment
exp.
Wat moet ik doen?
Breakdown
exp.
Wat doet u?
Work
exp.
Wat zit hierin?
Ordering and eating
exp.
Wat is de datum?
Days/Months/Seasons
exp.
Wat een prachtige dag!
Weather
exp.
Wat moet ik aan doen?
Making friends
exp.
Wat voor soort kaas?
Ordering and eating
exp.
Hoe laat is het diner?
Self-catering
exp.
Wat kunt u aanbevelen?
Ordering and eating
exp.
Hoe laat is het ontbijt?
Hotel
exp.
Wat is de temperatuur?
Weather
exp.
Wat scheelt er?
Doctor
exp.
Wat is de commissie?
Money
exp.
Hoe heet u?
Making friends
exp.
Wat is er?
Doctor
exp.
Wat is het voltage?
Repairs
exp.
Wat is uw handicap?
Sport
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising
Advertising