well-off translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
well-off
welgestelde
The alternative would be to protect only well-off populations. Het alternatief zou zijn dat wij slechts welgestelde bevolkingsgroepen zouden beschermen.
The typical internet user of the first hour was a relatively high educated, well-off, white and young man. De typische internetgebruiker van het eerste uur was een relatief hoog opgeleide, welgestelde, blanke en jonge man.
rijk adj.
You don't have to be as well-off as this one. U hoeft niet zo rijk te zijn als deze.
Okay, look, just because my parents are well-off doesn't mean I get everything. Oh, omdat mijn ouders rijk zijn, wil nog niet zeggen dat ik alles krijg.
welgesteld adj.
She's well-off, probably on holiday. Ze is welgesteld, waarschijnlijk op vakantie.
Kenny De Groot is the son of well-off, hard-working diamond traders from Antwerp. Kenny De Groot is de zoon van een welgesteld, hardwerkend diamantairskoppel uit het Antwerpse.
More translations in context: welvarende, welgestelden ...
See more translations and examples in context for "well-off" or search for more phrases including "well-off": "well off", "less well-off"
well-off adj.
welgesteld
[Fam.]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising