well translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
well
nou adv.
I was like, well, okay. Ik had iets van: 'Nou, oké.' Voor mij was het voorbij.
And inside the beltway, well... En binnen de regering, nou, moeten we wat subtieler zijn.
goed adj.
Swapping the parental roles seems to work well for seahorses. Het omwisselen van de ouderlijke rollen lijkt goed te werken voor zeepaardjes.
Evidently well enough to engage in a rather strange conspiracy. Blijkbaar goed genoeg om samen te werken in een nogal vreemde samenzwering.
wel adj./adv.
Little Hedgehog goes well with you. Hier. Kleine Egel past wel bij jou.
Well, well, well, well, well, well, well. Wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel.
More translations in context: dat, dan adv. ...
See more translations and examples in context for "well" or search for more phrases including "well": "as well", "well done"
Collaborative Dictionary     English-Dutch
adj.
goed
adv.
op de juiste manier
n.
put
o.
goed zo!
n.
oliebron
exp.
Heb je goed geslapen?
exp.
Hij is niet in orde
Doctor
***
'well' also found in translations in Dutch-English dictionary
adj.
well [better, best]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising