welcome translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
welcome
welkom nn.
I should move somewhere where perverts are welcome. Ik moest maar ergens gaan wonen waar viezeriken welkom zijn.
HELLSTROM: I bid you welcome... Ik heet jullie welkom... in het paleis van Odin.
verwelkomen v.
It's time to formally welcome... Het is tijd om... onze nieuwe leden te verwelkomen.
welkome
I thought it might be a welcome distraction. Ik dacht dat het misschien een welkome afleiding kon zijn.
More translations and examples : juichen v., zijn blij met
Kids and girls are always welcome. Als je weer vrouwen en kinderen hebt, we nemen ze graag.
And she considered his death a welcome divorce. En zij beschouwt zijn dood dan als een aangename scheiding.
See more translations and examples in context for "welcome" or search for more phrases including "welcome": "welcome to", "you're welcome"
Collaborative Dictionary     English-Dutch
v.
verwelkomen
n.
welkomst
o.
welkom!
exp.
Graag gedaan
Basic expressions
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

welcome, welcome!, well done!, we


Advertising