webzine translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
webzine
webzine nn.
One of them is the illustrious action magazine Ravage, now appearing in the form of a webzine. Eén van hen is het roemruchte actieblad Ravage, dat tegenwoordig verschijnt in de vorm van een webzine.
And another positive review, this time from the Belgian webzine Demofarm (in Dutch). En nog een andere positieve recensie, dit keer van het Belgische webzine Demofarm.
Other examples in context
Thousands of innocent lives have been taken away. This is an editorial note: With shock I, Marco Overvest, editor of this webzine, watch the TV, seeing the disaster that struck the western world so unexpectedly. Dit is een opmerking van de hoofdredacteur: Geschokt kijk ik, Marco Overvest, hoofdredacteur van dit webmagazine, naar de TV om de ramp te zien die de Westerse wereld zo onverwachts getroffen heeft.
For Europe Day the overall theme of the webzine is "Celebrating Europe". Read more Voor Europadag is het algemene thema van het webtijdschrift "Viering van Europa". Lees meer
Official launch ofindruk, a new literary webzine devoted to literature in Dutch. WithHeleen Debruyne, Joost VandecasteeleandJeroen Theunissen. Music:Chloë Nols(Leonore). Officiële lancering vanindruk, een nieuwonline magazine over literatuurkritiek dat meer ruimte wil scheppen voor Nederlandstalige Heleen Debruyne, Joost Vandecasteele enJeroen Theunissen. Muziek: Chloë Nols (Leonore).
Primarily read by the Bulgarian diaspora and foreigners living in Bulgaria, the webzine, which has a solid network of correspondents world-wide, aims to cover subjects "often ignored by traditional papers". Het wordt vooral gelezen door buitenlanders in Bulgarije en Bulgaarse emigranten. E-vestnik beschikt over correspondenten over de hele wereld en streeft ernaar onderwerpen te behandelen die "vaak door de traditionele kranten worden genegeerd".
See how “webzine” is translated from English to Dutch with more examples in context
webzine n.
webzine

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

webzine, Web, website, we


Advertising