we translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
we
we
There are things we believe we cannot bear. Er zijn dingen die we geloven dat we het niet kunnen verdragen.
Maybe we forget what we owe Two Horns. Misschien zijn we vergeten wat we aan Two Horns te danken hebben.
wij
Obviously, we cannot be satisfied with what we have achieved so far; we must ensure that we complete the internal market in this field too. Uiteraard kunnen wij niet tevreden zijn over hetgeen we tot nog toe hebben bereikt, maar we moeten ervoor zorgen dat we de interne markt ook op dit terrein voltooien.
Pearce If we say we have no sin, we deceive ourselves. Pearce, als we zeggen geen zonde te hebben, dan bedriegen wij onszelf.
het
But we are less when we remember... Maar het is draaglijker als we weten... dat we er niet alleen voor staan.
More translations in context: er, onze ...
See more translations and examples in context for "we" or search for more phrases including "we": "we need", "we know"
we pron.
wij

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
exp.
We zijn te vroeg / te laat aangekomen
Reserving a table
exp.
Waar zijn we?
Tube
exp.
We wonen in ...
Making friends
exp.
We liggen op schema
exp.
We hebben meer dekens nodig
Self-catering
exp.
We hebben meer lakens nodig
Self-catering
exp.
We hebben meer serviesgoed nodig
Self-catering
exp.
Hoe laat vertrekken we?
Boat and ferry
exp.
Kunnen we hier vissen?
Sport
exp.
Waar kunnen we afspreken?
Making friends
exp.
We hebben een tweede sleutel nodig
Self-catering
exp.
Waar zullen we afspreken?
Romance
exp.
Kunnen we les nemen?
Sport
exp.
We kunnen een taxi delen
Taxi
exp.
We zijn op huwelijksreis
Making friends
exp.
Zullen we elkaar hierna ontmoeten?
exp.
We lopen iets achter op schema
exp.
We zijn de weg kwijt
Asking the way
exp.
Sorry dat we te laat zijn
Polite expressions
exp.
We gaan naar ...
Bus and coach
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

we, Web, wet, weak


Advertising
Advertising