watch translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
watch
kijken v.
We can watch African Queen again. We kunnen nog eens naar "African Queen" kijken.
Especially love such tales watch girls. Vooral hou van zulke verhalen te kijken meisjes.
horloge nn.
Very expensive watch still on the table. Hele dure horloge, nog steeds op de tafel.
Expensive watch, but threadbare jacket. Duur horloge, maar verraden door een jas.
zien v.
Rather stay home and watch grass grow. Ik had beter thuis kunnen blijven om het gras zien te groeien.
Just came to watch you lose. We kwamen gewoon om je te zien verliezen.
More translations in context: opletten v., bekijken v. ...
See more translations and examples in context for "watch" or search for more phrases including "watch": "watch out", "just watch"
Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
horloge
v.
bekijken
v.
uitkijken
n.
horlogebandje
[UK]
n.
digitaal horloge
exp.
Mijn horloge is gestopt
Repairs
exp.
Ik denk dat mijn horloge voorloopt
Time
exp.
Kunt u mijn horloge repareren?
Repairs
exp.
Ik denk dat mijn horloge achterloopt
Time
exp.
Kunt u even op mijn tas letten?
Hotel
exp.
Ik heb een nieuw horlogebandje nodig
Repairs
***
'watch' also found in translations in Dutch-English dictionary
vt.
watch [watches]
[UK]
nn.
watch [watches]
[UK]
nn.
digital watch [digital watches]
[UK]
v.
watch out [watches out, watching out]
[UK]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising
Advertising