walk translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
walk
lopen
Their spirits still walk the corridors of the student. Hun geesten lopen nog steeds door de gangen van de studentenvereniging.
You can walk her another time. Je kunt wel op een andere dag met haar lopen.
wandelen v.
Easily accessible after a short walk. Makkelijk te bereiken na een kort stukje wandelen.
Coach made me walk the mountain today. De coach deed me de berg op wandelen vandaag.
wandeling nf.
Besides taking a really long walk. Naast het maken van een erg lange wandeling.
Set within a 15-minute walk from T-Centralen underground station. De accommodatie ligt binnen 15 minuten wandeling van T-Centralen Stockholm metrostation.
More translations in context: gaan v., weg nm. ...
See more translations and examples in context for "walk" or search for more phrases including "walk": "walk away", "walk out"
Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
wandeling
v.
wandelen
exp.
Kan ik erheen lopen?
Asking the way
exp.
Hoeveel kilometer is de wandeling?
Walking
exp.
Zijn er begeleide wandelingen?
Walking
exp.
Zijn er interessante wandeltochten in de buurt?
Sightseeing and tourist office
exp.
Hebt u een gids met plaatselijke wandelingen?
Walking
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

walk, walker, walking, walkway


Advertising