vital translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
vital
essentieel adj.
Completing a formula is very vital. Het voltooien van een formule is zeer essentieel.
Lead Generation is vital to all businesses. De Generatie van het lood is essentieel voor alle ondernemingen.
vitale
His increased adrenaline suggests that he has vital Dalek information. Uit zijn verhoogde adrenaline blijkt dat hij vitale informatie heeft over de Dalek.
Management of overdose should be directed at maintaining vital functions. Behandeling van een overdosis dient gericht te zijn op het in stand houden van vitale functies.
belangrijk adj.
But this misses a vital point. Maar dit gaat voorbij aan een belangrijk punt.
More translations and examples : levensbelang, cruciale
It's vital to our investigation. Het is van vitaal belang voor ons onderzoek.
See more translations and examples in context for "vital" or search for more phrases including "vital": "vital importance", "vital role"
vital adj.
essentieel

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

vital, virtual, via, vitamin


Advertising