visiting hours translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
visiting hours
bezoekuur
The visiting hours are six till eight. Het bezoekuur is van zes tot acht.
There's only 10 more minutes of visiting hours, so... Het bezoekuur is over tien minuten afgelopen.
bezoekuren npl.
And they're so particular about visiting hours. Ze zijn zo precies met bezoekuren.
You missed the visiting hours again today. Je hebt de bezoekuren alweer gemist.
bezoektijden
It's 'cause I had to sneak in after visiting hours. Dat is omdat ik moest binnensluipen na bezoektijden.
I waited till the visiting hours to come and see you. Ik wachtte tot de bezoektijden om je te komen zien.
More translations in context: bezoektijd, bezoek uur ...
See more translations and examples in context for "visiting hours" or search for more phrases including "visiting hours": "visiting hours are over"
visiting hours n.
bezoekuren

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
exp.
Wanneer is het bezoekuur?
Hospital
exp.
Ik ga bij vrienden op bezoek
Customs and passport control
n.
piekuren
n.
kantooruren
n.
openingsuren
exp.
De reis duurt twee uur
Buying tickets
n.
uur
n.
halfuur
[US]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising
Advertising