visit translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
visit
bezoek nn.
I read about your visit on the interoffice e-mail. Ik, ik heb over uw bezoek gelezen, op de interoffice e-mail.
First visit was to confirm pregnancy. Het eerste bezoek was om een zwangerschap te bevestigen.
bezoeken v.
When Matt went to visit Greg... Toen Matt Greg ging bezoeken... zei je dat hij het uitschreeuwde.
And then the revived Causton-Brighton visit. En dan het nieuw leven ingeblazen Causton-Brighton te bezoeken.
bezoekje
Sorry I missed your visit today. Sorry dat ik je bezoekje vandaag gemist heb.
More translations in context: opzoeken v., langs ...
See more translations and examples in context for "visit" or search for more phrases including "visit": "come visit", "came to visit"
Collaborative Dictionary     English-Dutch
v.
bezoeken
n.
bezoek
exp.
We willen graag een bezoek brengen aan ...
Sightseeing and tourist office
exp.
Kunnen we het kasteel bezoeken?
Sightseeing and tourist office
exp.
Kunnen we de kerk bezoeken?
Sightseeing and tourist office
exp.
Kunnen we de tuinen bezoeken?
Sightseeing and tourist office
exp.
Welke bezienswaardigheden zijn er?
Sightseeing and tourist office
exp.
Waar kunnen we in dit gebied naartoe?
Sightseeing and tourist office
exp.
Kun je ... in een rolstoel bezoeken?
Disabled travellers
exp.
Hebben we tijd om een bezoek aan de stad te brengen?
Sightseeing and tourist office
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising
Advertising