view translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
view
uitzicht nn.
Give anything for a close-up view of Princess Margaret. Geef alles voor een uitzicht op de voorgrond van Prinses Margaret.
Maybe the view will change your mind. Misschien zorgt 't uitzicht dat je van mening veranderd.
mening nf.
This view was taken near Liptovsky Trnovec village. Deze mening werd genomen in de buurt van Liptovsky Trnovec dorp.
A view of the conceptual model applicable users or processes. Een mening van het conceptueel model van toepassing zijn gebruikers of processen.
standpunt nn.
I have commended this view to the President-in-Office. Ik heb dit standpunt nadrukkelijk onder de aandacht gebracht van de fungerend voorzitter.
Mr President, that represents my view entirely. Mijnheer de Voorzitter, dat is ook absoluut mijn standpunt.
More translations in context: bekijken v., zicht n. ...
See more translations and examples in context for "view" or search for more phrases including "view": "point of view", "in my view"
view n.
perspectief

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
exp.
Ik wil graag een kamer met uitzicht over de zee
Hotel
exp.
Ik wil graag een kamer met uitzicht over de bergen
Hotel
exp.
We willen graag een spectaculair uitzicht zien
Walking
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

view, viewer, viewpoint, vice


Advertising