very translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
very
zeer adj./adv.
Everything is very, very, very sensitive. Alles is zeer, zeer, zeer gevoelig.
Apartment very bright, very nice decor, very comfortable bedding. Appartement zeer heldere, zeer mooie inrichting, zeer comfortabele bedden.
heel adj./adv.
She was very kind and very gentle and very feminine. Dat ze heel lief, heel zacht en heel vrouwelijk was.
In an otherwise very, very happy marriage. In een verder heel gelukkig huwelijk.
erg adv.
One particular employer took their failure very very badly. Een bepaalde werkgever nam hun falen erg slecht op.
They are very, very thorough. Ja. Ze zijn erg gedetailleerd.
More translations in context: goed adj., veel adj./adv. ...
See more translations and examples in context for "very" or search for more phrases including "very": "very much", "very important"
very adv.
erg

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
exp.
Het is erg warm
Weather
exp.
Het is heel dichtbij
Asking the way
exp.
Het spijt me heel erg
Basic expressions
exp.
Dank u zeer
Basic expressions
exp.
Je bent erg aantrekkelijk
Romance
exp.
De mensen in mijn slaapzaal maken veel lawaai
Hostel
exp.
Is het erg steil?
Walking
exp.
Ik vind je erg aardig
Romance
exp.
Het sneeuwt heel hard
Weather
exp.
Het eten is erg vet
Complaints
exp.
Ik spreek maar een beetje Engels
Communication difficulties
exp.
De verbinding is erg langzaam
Internet
exp.
Het smaakt niet zo lekker
Complaints
exp.
Dat is erg aardig van u
Polite expressions
exp.
We wachten al heel lang
Complaints
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

very, verb, vary, versus


Advertising
Advertising