vertigo translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
vertigo
duizeligheid nf.
Even though ataxia and vertigo improved after rehabilitation, nausea persisted. Ook de ataxie en duizeligheid verbeterden na revalidatie, misselijkheid bleef aan houden.
Oxygen toxicity causes vertigo, visual and auditory issues and cramps. Zuurstof vergiftiging veroorzaakt duizeligheid, visuele en gehoorproblemen en krampen.
hoogtevrees nf.
A little touch of vertigo that hit me. Ik had even last van hoogtevrees.
Because of vertigo, but I don't believe him. Vanwege zijn hoogtevrees, maar ik geloof hem niet.
duizeling nf.
One summer morning in 2010 Londoners woke up with an inexplicable sensation of vertigo. Op een zomerochtend in 2010 werden Londenaren wakker met een onverklaarbare gevoel van duizeling.
The vertigo of power and the opportunity to become rich corrupt politicians very quickly. De duizeling van macht en de kans om rijk te worden, corrumpeert politici zeer snel.
More translations in context: duizelig , draaierig ...
See how “vertigo” is translated from English to Dutch with more examples in context
vertigo n.
duizeligheid

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
exp.
Ik heb last van duizeligheid
Pharmacy
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

vertigo, vertical, version, vet


Advertising