versatile translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
versatile
veelzijdige
The project utilised the versatile properties of Enso Performa board. Het project maakte gebruik van de veelzijdige eigenschappen van Enso Performa karton.
The versatile powerhouse is equipped with a 3000-watt motor. Deze veelzijdige krachtpatser is uitgerust met een elektromotor van 3000 Watt.
veelzijdig adj.
The adjustability is extremely versatile and increases the training comfort. De verstelbaarheid van het toestel is uiterst veelzijdig en verhoogt het trainingscomfort erg.
Recognized working dog with versatile usage. Hij is een erkende werkhond voor veelzijdig gebruik.
flexibele
This is where solutions are required that are versatile, future proof and economical. Dit is waar flexibele, toekomstbestendige en zuinige oplossingen nodig zijn.
More translations in context: veelzijdigheid, versatile ...
See how “versatile” is translated from English to Dutch with more examples in context
versatile adj.
veelzijdig

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising