verdict translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
verdict
vonnis nn.
Jury renders verdict after 35 minutes deliberation. 'Jury spreekt vonnis uit na 35 min. beraad'.
This verdict is clearly politically motivated. Het staat buiten kijf dat dit vonnis politiek is gemotiveerd.
uitspraak n.
Ms Mu Sochua has appealed against the verdict. Mevrouw Mu Sochua is tegen de uitspraak in beroep gegaan.
I suggest the jury retire, preferably not to the bar, and consider their verdict. Ik stel voor dat de jury zich terugtrekt, bij voorkeur niet in de bar, en hun uitspraak overwegen.
oordeel n.
The jury will now adjourn to deliberate a verdict. De jury trekt zich nu terug om een oordeel te vormen.
And as custom dictates, three judges will render a verdict. En zoals de gewoonte voorschrijft, zullen drie rechters een oordeel vellen.
More translations in context: verdict n., veroordeling nf. ...
See more translations and examples in context for "verdict" or search for more phrases including "verdict": "reached a verdict", "guilty verdict"
verdict n.
uitspraak

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

verdict, vertical, vertigo, verb


Advertising