various translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
various
verschillend adj.
Storage box with 11 compartments of various sizes. Assortimentsdoos van verstevigd kunststof met 11 compartimenten van verschillend formaat.
verscheidene adj.
The various reports reflect this mainstream attitude. De verscheidene verslagen liggen in de lijn van deze heersende stroming.
More translations and examples : divers adj., uiteenlopend adj., allerlei
Conducting illegal activities with individuals from various cities. Dat hij illegale activiteiten uitvoerde met mensen uit verschillende steden.
Think over the various options we've discussed. Denk eens na over de verschillende opties die we hebben besproken.
He described their various subversive organizations. Hij vertelde over hun betrokkenheid... bij subversieve organisaties.
I spend my time working on various charities. Ik breng m'n tijd door met werken voor... verschillende liefdadigheidsinstellingen.
See more translations and examples in context for "various" or search for more phrases including "various": "various member states", "between the various"
various adj.
verscheidene

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

various, varnish, virus, varied


Advertising