usual translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
usual
gebruikelijk adj.
Such decisions are usual for undertakings like Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH. Dit soort zakelijke besluiten is voor ondernemingen als Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH gebruikelijk.
As usual, they're talking about war. Zoals gebruikelijk, ze praten over oorlog.
gewoonlijk adj.
I came home alone as usual. Ik ben zoals gewoonlijk alleen naar huis gegaan.
As usual, the psychiatrists disagreed. Zoals gewoonlijk waren de psychiaters het met mekaar oneens.
normaal adj./adv.
You may not ask the usual permission. Waar wacht je op? Normaal vraag je ook geen toestemming.
Cooperation will continue as usual during this consultation period. De Commissie zou er verder op willen wijzen dat de samenwerking tijdens deze periode van raadplegingen normaal wordt voortgezet.
More translations in context: gewoon adj., altijd adv. ...
See more translations and examples in context for "usual" or search for more phrases including "usual": "as usual", "than usual"
usual adj.
gewoonlijk

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
exp.
Is het gebruikelijk om een fooi te geven?
After dinner
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

usual, usually, USA, useful


Advertising