useful translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
useful
nuttig adj.
This is useful when instance partially overlap. Dit kan nuttig zijn als instanties elkaar gedeeltelijk overlappen.
This expertise will be useful for contextualising the SIA instrument. Deze expertise zal nuttig ingezet kunnen worden om het DOEB-instrument te contextualiseren.
nuttige
The images both the robberies have provided useful information to investigators. De beelden van zowel de diefstallen hebben nuttige informatie voor de onderzoekers verstrekt.
Think to take some useful presents. Denk erover om een paar nuttige gebruiksvoorwerpen mee te nemen.
handig adj.
Very useful, some knowledge of astronomy. Altijd handig, Een beetje kennis van het heelal.
It's useful for burning party mixes. Het is handig voor het branden van party mixen.
More translations in context: bruikbaar adj., zinvol adj. ...
See more translations and examples in context for "useful" or search for more phrases including "useful": "more useful", "useful information"
useful adj.
handig

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

useful, use, usual, use up


Advertising