unreasonable translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
unreasonable
onredelijk adj.
You're being a tad unreasonable, Officer Ravitz. U doet een beetje onredelijk, agent Ravitz.
Look, maybe I was a little unreasonable. Luister, ik was misschien een beetje onredelijk.
onredelijke
I think you have some unreasonable demands of me. Ik denk dat je een aantal onredelijke eisen van mij vraagt.
I can't imagine what brings you here at this unreasonable hour. Ik kan niets bedenken waarom je hier bent op dit onredelijke tijdstip.
niet redelijk
Out there in the darkness, that's unreasonable. Daarbuiten, in het donker, dat is niet redelijk.
It is therefore unreasonable to persist with a separate budget line. Een voortzetten van de aparte budgetlijn is dus niet redelijk.
More translations in context: absurd adj., onverstandige ...
See more translations and examples in context for "unreasonable" or search for more phrases including "unreasonable": "being unreasonable"
unreasonable adj.
onredelijk

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising