unlikely translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
unlikely
onwaarschijnlijk adj.
Also unlikely... like life itself. Zo onwaarschijnlijk... als het leven op zich.
She is unlikely to be the murderer. Het is onwaarschijnlijk dat zij de moordenaar kan zijn.
waarschijnlijk niet
The far-reaching democratisation of higher education is very unlikely. Vergaande democratisering van het hoger onderwijs zit er waarschijnlijk niet in.
She's unlikely to be of use. Ze zal waarschijnlijk niet van nut zijn.
niet waarschijnlijk
Now, it seems unlikely that one man with a hatchet could possibly... Nou, het lijkt niet waarschijnlijk dat een man met een bijl dit zou kunnen...
More translations in context: waarschijnlijk geen, weinig waarschijnlijk ...
See more translations and examples in context for "unlikely" or search for more phrases including "unlikely": "it is unlikely", "highly unlikely"
unlikely adj.
onwaarschijnlijk

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

'unlikely' found in translations in Dutch-English dictionary
adj.
unlikely [unlikeliest]
[US]
adj.
unlikely [unlikelier, unlikeliest]
[UK]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising