unintentional translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
unintentional
onbedoeld adj.
That was inexcusable, even if it was unintentional. Dat is onvergeeflijk, al was het onbedoeld.
The serum had an unintentional byproduct. Het serum had een onbedoeld bijproduct.
onopzettelijke
It encompasses also illegal and unintentional transboundary movements of chemicals. Onder deze definitie valt ook het illegale en onopzettelijke grensoverschrijdende vervoer van chemische stoffen.
Most coral damage is caused by unintentional carelessness and uncontrolled fin movement. De meeste schade aan het koraal is veroorzaakt door onopzettelijke onzorgvuldigheid en ongecontroleerde vinbeweging.
ongewild adj.
A 40 foot monkey causing unintentional widespread panic? Een aap van 12 meter hoog die ongewild paniek veroorzaakt?
More translations in context: onvoorziene, niet opzettelijk ...
See how “unintentional” is translated from English to Dutch with more examples in context
unintentional adj.
onbedoeld

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising