unfair translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
unfair
oneerlijk adj.
I realized how unfair that was. Toen ik hierheen liep, realiseerde ik mij hoe oneerlijk dat was.
This would clearly be unfair and impracticable. Het is duidelijk dat dit oneerlijk en onuitvoerbaar zou zijn.
niet eerlijk
I know how unfair it is. Ik weet dat het niet eerlijk is.
What you do to me is unfair. Wat jij met mij doet, is niet eerlijk.
onrechtvaardig adj.
Controls and sanctions are uneven and therefore unfair. De controles en sancties zijn niet overal hetzelfde en daardoor onrechtvaardig.
This is unfair, untrue and counterproductive. Dit is onrechtvaardig, onwaar en het sorteert een averechts effect.
More translations in context: onrechtvaardige, onredelijk adj. ...
See more translations and examples in context for "unfair" or search for more phrases including "unfair": "unfair competition", "unfair commercial practices"
unfair adj.
oneerlijk

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising