undoubtedly translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
undoubtedly
ongetwijfeld adv.
It undoubtedly depends on two major advances. Ongetwijfeld van twee zeer belangrijke punten waarop vooruitgang moet worden geboekt.
Employment is undoubtedly an important point. Het aspect van de werkgelegenheid is ongetwijfeld een gewichtig punt.
zonder twijfel adv.
Member States will undoubtedly face a challenge. De lidstaten zullen zonder twijfel uitdagingen op zich af zien komen.
Bloodbaths will undoubtedly escalate into war. Bloedige gevechten zullen zonder twijfel escaleren in oorlog.
zeker adv.
It will undoubtedly reach its destination. Het zal zijn doel bereiken, vast en zeker.
This House will undoubtedly provide the assistance he is seeking. En de hulp die hij ons vraagt zal van de zijde van deze instelling zeker niet uitblijven.
More translations in context: zonder enige twijfel, waarschijnlijk adv. ...
See more translations and examples in context for "undoubtedly" or search for more phrases including "undoubtedly": "undoubtedly one"
undoubtedly adv.
ongetwijfeld

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising