underline translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
underline
onderstrepen v.
Let me underline the Commission position. Ik zal het standpunt van de Commissie onderstrepen.
But that Gulag camps are hard, I can underline. Maar dat Goelag-kampen zwaar zijn, kan ik onderstrepen.
benadrukken v.
However, I must underline the extraordinary nature of the vote in this House. Verder wil ik nog benadrukken dat de wijze waarop ons Parlement over dit vraagstuk heeft gestemd me bijzonder heeft bevreemd.
They underline their commitment to providing affordable, secure and sustainable energy within the EU. Zij benadrukken hun engagement voor een betaalbare, veilige en duurzame energievoorziening in de EU.
More translations in context: wijzen, beklemtonen v., onderstreping ...
See more translations and examples in context for "underline" or search for more phrases including "underline": "underline the importance", "underline the need"
underline v.
onderstrepen

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising