uncomfortable translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
uncomfortable
ongemakkelijk adj.
See, it's already uncomfortable. Zie je, het is nou al ongemakkelijk.
Sorry if this necessary inquiry Has made you uncomfortable. Sorry dat dit noodzakelijke onderzoek het wat ongemakkelijk voor je maakte.
oncomfortabel adj.
Figured I'd made him uncomfortable enough. Ik dacht dat ik hem al oncomfortabel genoeg had laten voelen.
When I mentioned headmaster O'Dell, you seemed uncomfortable. Toen ik schoolhoofd O'Dell noemde, zag je er oncomfortabel uit.
ongemakkelijke
We cannot avoid these uncomfortable truths. Voor deze ongemakkelijke waarheden kunnen we niet de ogen sluiten.
Nasty, disturbing, uncomfortable things. Van die nare, vervelende, ongemakkelijke dingen.
More translations in context: vervelend adj., onaangenaam adj. ...
See more translations and examples in context for "uncomfortable" or search for more phrases including "uncomfortable": "feel uncomfortable", "a little uncomfortable"
uncomfortable adj.
oncomfortabel

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
exp.
Het bed is niet comfortabel
Complaints
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising