unbreakable translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
unbreakable
onbreekbaar adj.
The material is a titanium blend, essentially unbreakable, impervious to powers. Het materiaal is een titaniumlegering, onbreekbaar en ongevoelig voor krachten.
One pane unbreakable glass, one standard-issue ring finger. Een raam van onbreekbaar glas, een doodnormale ringvinger.
onbreekbare
Americans make so-called unbreakable rods these days. Onder invloed van de Amerikanen maken ze zogenaamd onbreekbare hengels.
An unbreakable bond... made stronger by the crucible of combat. Een onbreekbare band... versterkt door de vuurproef van de strijd.
onverwoestbaar adj.
The ladder is made from resilient plastic material and is almost "unbreakable". De ladder is vervaardigd uit sterke kunststof en is nagenoeg "onverwoestbaar".
Toughened glass never cracks and is almost unbreakable. Gehard glas barst nooit en is nagenoeg onverwoestbaar.
More translations in context: onverbrekelijke, niet te kraken ...
See how “unbreakable” is translated from English to Dutch with more examples in context
unbreakable adj.
onbreekbaar

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising