unbelievable translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
unbelievable
ongelooflijk adj.
Glen Babbit pushing papers, unbelievable. Glen Babbit die papieren gaat verzetten, ongelooflijk.
She had an almost unbelievable talent for unearthing fossils. Zij had een bijna ongelooflijk talent voor het opgraven van fossielen.
ongelofelijk adj.
That must be unbelievable in concert. Dat moet ongelofelijk zijn in 'n concert.
Intelligence community, you people are unbelievable. Intelligent gemeenschap jou mensen zijn ongelofelijk.
niet te geloven
It's an almost unbelievable mission. Het is een bijna niet te geloven missie.
The length of these threads is almost unbelievable. De lengte van deze draden is bijna niet te geloven.
More translations in context: onvoorstelbaar adj., ongeloofwaardig adj. ...
See more translations and examples in context for "unbelievable" or search for more phrases including "unbelievable": "it's unbelievable"
unbelievable adj.
ongelofelijk

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising