sick leave translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
sick leave
ziekteverlof nn.
Now, you chose to take sick leave. Nu, u koos om ziekteverlof te nemen.
You're on extended sick leave until further notice. Je gaat per direct met ziekteverlof, tot nadere orders.
ziekteverzuim nn.
Furthermore, the statistics include a frightening rate of sick leave. De statistieken worden bovendien beïnvloedt door een schrikbarend hoog ziekteverzuim.
And with today's shortage of good drivers, less sick leave and greater productivity are more valuable than ever before . En met het huidige gebrek aan goede chauffeurs, zijn minder ziekteverzuim en hogere productiviteit waardevoller dan ooit .
afwezigheid wegens ziekte
For society, harassment may lead to medical and psychological costs, sick leave, early retirement, etc. Op maatschappelijk vlak kunnen pesterijen leiden tot medische en psychologische onkosten, afwezigheid wegens ziekte, vervroegde uittreding, enzovoorts.
See more translations and examples in context for "sick leave" or search for more phrases including "sick leave": "on sick leave"
sick leave n.
ziekteverlof

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
adj.
ziek
n.
ziekengeld
n.
doktersverklaring
exp.
Ik ben misselijk
Doctor
exp.
Ze heeft overgegeven
Doctor
n.
verlof
v.
achterlaten
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

sick, stick, sick pay, sickness


Advertising