seal translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
seal
zegel nn.
King Robert's seal - unbroken. Het zegel van koning Robert, niet verbroken.
This seal means they're done investigating. Dit zegel zegt dat ze klaar zijn met onderzoeken.
zeehond nm.
Suicidal seal, 4:00. Kijk daar, een zeehond met zelfmoord neigingen, op 04.00 uur.
You look like a little wet seal. Je lijkt op een natte zeehond.
sluiten v.
Grab anything that will seal it! Neem alles mee dat ze kan sluiten!
The seal of Solomon was believed to be imbued with mystical powers, including the ability to seal genies into lamps. Van het zegel van Solomon werd geloofd dat het mystieke krachten had, ook de mogelijkheid een geest op te sluiten.
More translations in context: verzegelen v., afdichting ...
See more translations and examples in context for "seal" or search for more phrases including "seal": "seal off", "seal products"
Collaborative Dictionary     English-Dutch
v.
verzegelen
n.
zegel
n.
zeehond
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

seal, sea, steal, sale


Advertising