seafood translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
seafood
zeevruchten npl.
Let us relax... and enjoy their seafood. Laten we ons ontspannen... en genieten van hun zeevruchten.
Evening pizza, very tasty with all seafood. 's-Avonds pizza gegeten, erg lekker met allemaal zeevruchten.
vis nm.
Fresh seafood straight from the sea to the table. Verse vis rechtstreeks vanuit de zee naar de tafel.
Best seafood you'll ever have. Hier hebben ze de beste vis.
schaal-en schelpdieren
The color of seafood displays is important to eye appeal. De kleur van schaal-en schelpdieren displays is belangrijk om de ogen beroep.
Radiation from lighting sources heats the surface of seafood displays and evaporates moisture. Straling van verlichting bronnen verwarmt het oppervlak van de schaal-en schelpdieren displays en verdampt vocht.
More translations in context: zeevoedsel, schaaldieren ...
See how “seafood” is translated from English to Dutch with more examples in context
seafood n.
zeevruchten

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
exp.
Houdt u van zeevruchten?
Ordering and eating
exp.
Kunt u een maaltijd zonder zeevruchten bereiden?
Special diets
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

seafood, sea, season, seal


Advertising