scrap translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
scrap
schroot
Handle scrap, waste or brush. Voor het hanteren van schroot, afval of kreupelhout.
This comprises receipts of scrap from other Community countries. Dit omvat de aanvoer van schroot uit andere landen van de Gemeenschap.
stukje nn.
And tests prove the scrap of fabric... comes from your scarf. En uit onderzoek is gebleken dat dit stukje stof... van uw sjaal afkomstig is.
Not even a scrap of their clothing. Niet eens een stukje van hun kleding.
More translations in context: afvallen v., schrappen, restanten n. ...
See more translations and examples in context for "scrap" or search for more phrases including "scrap": "scrap metal", "waste and scrap"
Collaborative Dictionary     English-Dutch
v.
annuleren
n.
stukje
n.
ruzie
n.
kladpapier
***
'scrap' also found in translations in Dutch-English dictionary
vt.
scrap [scrapping, scrapped]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising