scales translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
scales
schalen
Decorative inflorescence created numerous large membranous petaloid scales wrapper. Decoratieve bloeiwijze ontstaan â â tal van grote membraneuze petaloiede schalen wrapper.
Below is an overview of the regular Rockwell scales. Hieronder treft u een overzicht aan van de reguliere Rockwell schalen.
schubben nmf.
Their scales reflect the light like diamonds. Hun schubben weerspiegelen het gereflecteerde licht alsof je diamanten ziet.
Your brother was found With baby king cobra scales on his body. Je broer werd gevonden met de schubben van een kleine koningscobra op zijn lichaam.
weegschaal nf.
The scales of Lady Justice must be balanced somehow. De weegschaal van Vrouwe Justitia moet in balans zijn.
The kind of love that tilts the scales. Het soort liefde dat de weegschaal doet overslaan.
More translations in context: weegschalen, schaal ...
See more translations and examples in context for "scales" or search for more phrases including "scales": "time scales"
scales n.
weegschaal

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
schubben
n.
schaal
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

scales, scale, sale, scarlet


Advertising