satisfactory translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
satisfactory
bevredigend adj.
At present things are not too satisfactory. Op dit moment zijn de zaken niet bepaald bevredigend.
The results of these efforts are still not satisfactory. Het resultaat van al deze inspanningen is nog steeds niet bevredigend.
voldoende adj.
He failed to make satisfactory personal progress in spiritual experience. Hij slaagde er niet in voldoende persoonlijke vooruitgang te boeken in geestelijke ervaring.
Applicants with hypoacusis shall demonstrate satisfactory functional hearing ability. Aanvragers met hypoacusis moeten aantonen dat ze een voldoende functioneel hoorvermogen hebben.
goed adj.
The return was satisfactory but should be increased next time. De terugslag was goed, maar moet de volgende keer versterkt worden.
The circumstances surrounding the report were anything other than satisfactory. De gebeurtenissen rondom het verslag waren echter absoluut niet goed.
More translations in context: toereikend, tevreden adj. ...
See more translations and examples in context for "satisfactory" or search for more phrases including "satisfactory": "satisfactory solution", "satisfactory results"
satisfactory adj.
naar tevredenheid

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising