sales clerk translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
sales clerk
verkoopster
You see, Georgia Byrd is a sales clerk... in my New Orleans store. Georgia Byrd is een verkoopster... in mijn winkel in New Orleans.
Then, the sales clerk, so busy flirting' with me, she couldn't even ring me up. Toen was de verkoopster zo druk bezig met me te flirten... dat ik niet eens kon betalen.
More translations and examples : winkelassistent nm.
Sir, I'm just sales clerk. Ik ben gewoon een verkoper, meneer.
The sales clerk said the clothes in the crime scene photos were of that time period, and he confirmed that they were purchased from his store. De verkoper zei dat de kleding van de plaats delict foto's uit die tijd kwamen, en hij bevestigde dat ze in zijn winkel gekocht waren.
The sales clerk at the coffee shop confirms it, too, so does the manager. De verkoper in de koffieshop bevestigt het ook evenals de manager.
Guess what the robber used to tie up the sales clerk with. Raad eens waarmee de dader de personeelsleden vast heeft gebonden?
See how “sales clerk” is translated from English to Dutch with more examples in context
sales clerk n.
winkelassistent
[US]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
verkoopassistent
[US]
n.
verkoopvertegenwoordiger
n.
kostprijs van de omzet ; verkoopkosten ; kosten van verkopen
[Bus.]
n.
verkoopassistent
[UK]
n.
verkoop
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

sale, scales, salesman, sales rep


Advertising