sailing translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
sailing
varen
I always fancied sailing to Shanghai. Ik heb altijd al naar Shanghai willen varen.
He's in command of the warship upon which you're sailing. Hij heeft het commando over het oorlogsschip waarop u zal varen.
More translations and examples : zeil, vaart, varend, zeilt
Request confirmation reservation Sundowner sailing 12 days. Vraag bevestiging reservering op 'Sundowner' over 12 dagen. Stop.
Everyone here just wants to talk sailing. Iedereen hier wil het alleen maar hebben over zeilen.
Possibility of windsurfing, sailing and fishing. Mogelijkheid tot het uitoefenen van windsurf, zeilen en vissen.
Romance associated with adventure perhaps best describes the feeling of sailing. Romantiek geassocieerd met avontuur misschien het best beschrijft het gevoel van het zeilen.
See more translations and examples in context for "sailing" or search for more phrases including "sailing": "smooth sailing", "go sailing"
sailing n.
afvaart

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
zeilboot
[UK]
exp.
Wanneer gaat de volgende boot naar ...?
Boat and ferry
exp.
Wanneer gaat de laatste boot naar ...?
Boat and ferry
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising