recorded delivery translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
recorded delivery n.
aangetekende brief
[UK]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
"recorded delivery": examples and translations in context
Well, the One Light office received a recorded delivery two weeks ago. Nou, het One Light kantoor ontving twee weken geleden een opgenomen bericht.
Jacques Pelletier asked HR to send you, by recorded delivery, a warning letter which he wrote himself. Jacques Pelletier heeft HR gevraagd u een waarschuwing per aangetekende brief te sturen die hij opgesteld heeft.
It was recorded delivery, so you did get it. Het was aangetekend, dus je heb het gekregen.
The One Light office received a recorded delivery two weeks ago. I'm checking it out now. Het kantoor van One Light heeft twee weken geleden een pakje ontvangen.
My constituent explains that he was told to send the receipts to Iberia in Spain to receive reimbursement, which he did by recorded delivery. Kiezer zegt dat hem is verteld dat hij zijn bonnetjes naar Iberia in Spanje moest sturen om terugbetaling te krijgen, hetgeen hij heeft gedaan per aangetekende post.
We strongly recommend that you send your package by recorded delivery, registered post or courier and have insurance in place to cover the value of the goods. Wij raden u dringend aan uw zending met verzendbewijs, aangetekend of per koerier te versturen en te verzekeren voor de waarde van de goederen.
See how “recorded delivery” is translated from English to Dutch with more examples in context
Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
levering
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising