reckon translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
reckon
denken dat
The neighbours reckon he's been living with the parents. De buren denken dat hij bij zijn ouders woonde.
They reckon it was a shooting accident. Ze denken dat het een schietongeval was.
More translations and examples : ervan, rekenen v., reken erop
I reckon he picked the wrong trail. Ik ga ervan uit dat hij de verkeerde weg heeft gekozen.
A dead man, I reckon. Een dode man, denk ik.
Don't reckon she's got a sideways. Ik geloof niet dat het bij haar iets uit maakt.
I reckon there's probably more to the story than that. Ik denk dat er waarschijnlijk meer aan de hand is.
See more translations and examples in context for "reckon" or search for more phrases including "reckon": "don't reckon", "but i reckon"
reckon v.
rekenen
[Fam.];[UK]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising