recent translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
recent
recente
Several recent murders in South Africa have complicated matters. Een aantal recente moorden in Zuid-Afrika maakt 't nog moeilijker.
That your recent escapade wasn't entirely futile. Je zal blij zijn te weten dat uw recente escapade niet helemaal zinloos was.
laatste
Released in recent days of August DirectX Software Development Kit. Uitgebracht in de laatste paar dagen van augustus DirectX Software Development Kit.
This has changed profoundly in recent decades. Dit heeft zich pas in de laatste decennia fundamenteel veranderd.
recent adj.
She's a recent journalism school graduate. Ze is een recent gediplomeerde journalistiek geschoolde met diploma.
Jarek Bryk describes some relevant recent research. Jarek Bryk beschrijft hier enig relevant recent onderzoek op dat gebied.
More translations in context: jongste, nieuwe ...
See more translations and examples in context for "recent" or search for more phrases including "recent": "in recent years", "most recent"
recent adj.
recent

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

recent, recently, recipient, rent


Advertising