receive translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
receive
ontvangen v.
Call me when you receive this message. Bel mij, zodra u deze boodschap hebt ontvangen.
Disconnect sometimes but We receive you. De verbinding verbreekt soms maar we ontvangen je.
krijgen v.
People with learning difficulties receive extensive training on the job. Mensen met een verstandelijke beperking krijgen een uitgebreide opleiding op het werk.
Association members receive a ten percent discount on the membership SeaHelp. Leden van de vereniging krijgen een tien procent korting op het lidmaatschap SeaHelp.
worden v.
The patients in these institutions receive a residential non-integrated treatment. In deze controle centra worden de patiënten op een niet-geïntegreerde wijze behandeld.
We receive no personal information via cookies. Via de cookies worden ons geen persoonlijke gegevens ter beschikking gesteld.
More translations in context: nemen v., verkrijgen v. ...
See more translations and examples in context for "receive" or search for more phrases including "receive": "to receive", "shall receive"
receive v.
ontvangen

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising