reactor translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
reactor
reactor n.
Almost done downloading the old reactor configuration. Bijna klaar met het downloaden van de oude instellingen van de reactor.
Must be programmed to defend reactor. Het zal waarschijnlijk geprogrammeerd zijn om de reactor te verdedigen.
kernreactor nm.
Neither did a continuous nuclear reactor until today. Een continue doordraaiende kernreactor ook niet, tot vandaag.
You're quite liable to surface in a fission reactor. Je wilt niet opduiken in een kernreactor.
reactoren
The Russians have not halted work on reactor design. De Russen hebben hun werkzaamheden met betrekking tot het ontwerp van reactoren niet stopgezet.
More translations in context: zwaarwaterreactor ...
See more translations and examples in context for "reactor" or search for more phrases including "reactor": "nuclear reactor", "fusion reactor"
reactor n.
kernreactor

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

reactor, rector, react, reaction


Advertising