rate translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
rate
tarief nn.
We also offer an attractive rate for long-stay travelers. Wij bieden ook een aantrekkelijk tarief voor verblijf van langere duur reizigers.
Only one room available at that rate. Er is nog één kamer voor dat tarief beschikbaar.
percentage nn.
A flat rate could resolve this problem. Met een vast percentage zou dit probleem kunnen worden opgelost.
rente nmf.
For the risk-free rate, market practice suggests taking the long-term (typically 10-year) government bond rate in the country of operations. Voor de risicovrije rente is het een gebruikelijke marktpraktijk om de rente op overheidsobligaties met een lange looptijd (doorgaans 10 jaar) in het land waar de activiteit wordt uitgevoerd, aan te houden.
Then they immediately swap out that teaser rate for a sky-high rate. Juist, dan ruilen ze plots de lok rente om voor een torenhoge rente.
More translations and examples : snelheid nf., rentevoet nm.
Murder solve rate at about 20 percent. Een oplossingspercentage van moorden van rond de twintig procent.
See more translations and examples in context for "rate" or search for more phrases including "rate": "interest rate", "exchange rate"
Collaborative Dictionary     English-Dutch
v.
beoordelen
n.
snelheid
n.
rentevoet
n.
wisselkoers
n.
wisselkoers
[UK]
exp.
Wat is de wisselkoers?
Money
exp.
Wat is de koers van ... in ...?
Money
n.
wisselkoers
[US]
exp.
Wat kost dat per dag?
Vehicle hire
exp.
Wat kost dat per week?
Vehicle hire
***
'rate' also found in translations in Dutch-English dictionary
nm.
rate of exchange [rates of exchange]
[UK]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

rate, rat, rather, rattle


Advertising
Advertising