ransom translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
ransom
losgeld nn.
Snatch and grabs for big money ransom. Grijpen en grissen voor een flink bedrag aan losgeld.
A principal's ransom in stolen goods. Genoeg gestolen goederen voor het losgeld van een directeur.
losprijs
They demanded the ransom be paid in Bitcoin. Zij eisten dat de losprijs betaald zou worden in Bitcoin.
Low recorded in his log the ransom amount he intended to demand. Low noteerde in zijn logboek de losprijs die hij van plan was te vragen.
geld nn.
It's because of the ransom pickup. Vanwege het ophalen van het geld.
More translations in context: gijzelen v., rantsoen nn. ...
See more translations and examples in context for "ransom" or search for more phrases including "ransom": "ransom demand", "ransom note"
ransom n.
losgeld

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

ransom, random, reason, rank


Advertising